Venture-It

Sla navigatie over

HomeCamerabewaking › Privacy en voorwaarden

Privacy en voorwaarden

Er bestaat een wettelijke reglementering rond het plaatsen van bewakings camera's in bedrijven, scholen, groot warenhuizen, winkels, openbare gebouwen en ruimtes, enz...
U heeft als eigenaar van het bewaking systeem bepaalde verplichtingen die u kan terugvinden op volgende website van de overheid: CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
Sinds 2007 is er een nieuwe wet rond camerabewaking:
Privé domein: mag men altijd camera's plaatsen op voorwaarde dat iedereen die geobserveerd wordt het ook weet
Publiek domein: niet toegelaten, enkel toegelaten door een overheidsinstantie.

Overzicht van enkele regels voor het plaatsen van bewakings camera's:

Wat mag men filmen of observeren?

 1. Veiligheid en gezondheid
 2. Overval van een winkel
 3. Niet respecteren van veiligheidsregels (bijv. nooddeur)
 4. Overtreding van het rookverbod
 5. Controle dragen veiligheidskleding zoals helm, handschoenen, enz...
 6. Bescherming van goederen : inbraak, winkeldiefstal en vandalisme
 7. Controle productieproces: werking van machines en het naleven van procedures
 8. Controle arbeidsprestaties : tijdig toekomen op het werk, uitvoeren van de juiste handelingen

Wie mag men filmen of observeren?

 1. Derden: bezoekers, klanten, leveranciers, enz...
  Op basis van de beelden heeft u de bevoegdheid om iemand de toegang te verbieden en eventuele sancties te nemen.
 2. Controle van eigen werknemers (enkel in overleg met personeel en eventuele vakbond).
  Is minder evident omdat deze de wet niet overtreden maar enkel de interne regels van het bedrijf.

Wat zijn de te volgen regels?

 1. Bij het plaatsen van een camera bewakingsysteem is men verplicht om iedereen die gefilmd kan worden toe te lichten. Voor derden door middel van een duidelijk zichtbaar bord met de vermelding camerabewaking. Bij personeel moet dit steeds in overleg gebeuren met het personeel en is het verplicht om dit te bespreken met de ondernemingsraad. Men moet het doel van de camerabewaking duidelijk omschrijven.
 2. Er moet een evenwicht zijn. Dit wil zeggen dat het aantal camera's moet overeenstemmen met het beoogde doel.

Aangifte camera bewaking

Men is verplicht om ieder camera bewaking systeem aan te geven bij de Privacy Commissie.